Synsprøven

 

Kun ved hjælp af en synsprøve kan du få konstateret, om du har behov for et synshjælpemiddel og i givet fald, har brug for nye briller.Jævnlig kontrol er vigtig.

Synet forandrer sig hele livet, derfor bør det jævnligt kontrolleres. Alt efter hvilken synsfejl du har, bør du få en synskontrol efter 1 – 3 år.

Før du kommer til synsprøve
Før en synsprøve er det klogt at tænke igennem, hvornår du har synsproblemer. Opstår de på jobbet, eller når du ser TV eller kører bil? Plages du af hovedpine og/eller ondt i nakken?

Mød veloplagt til synsprøven, så opnås det nøjagtigste resultat.
Synsprøven består af to dele: En samtale med optikeren og selve undersøgelsen, hvor optikeren foretager forskellige målinger.
Indledende samtale.
En samtale mellem dig og optikeren er nødvendig for at kortlægge dine symptomer: Om og hvornår du har hovedpine?

Ser du klart på afstand, eller nær du læser? Er der situationer, hvor du synes, du er nød til at anstrenge dig unødvendigt meget? Har du svært ved at fange en ny linie, genlæser du den samme linje?
Nogle af spørgsmålene er ikke direkte forbundet med synet. Men for at løse problemet er optikeren nødt til at vide lidt om din generelle helbredstilstand. F.eks. om du bruger medicin. Du kan trygt oplyse om dette, da optikeren har tavshedspligt.

Måling af synet.
Under selve undersøgelsen ser du ind i et apperat, hvor optikeren kan skifte mellem forskellige glas. Hvert øje bliver målt for sig, hvorefter de bliver målt sammen. Under nogle af målingerne vil du se uklart eller dobbelt. Optikeren fortæller dig hele tiden, hvad du skal se på, og spørger dig, hvordan du ser. Svar efter bedste evne, men vær ikke nervøs for at svare forkert! Der bliver flere kontroller af det du svare. Sig til, hvis du er usikker.

Synsprøven kan ikke foretages af alle enhver, men kun af personer der er uddannet til det. De fleste vælger at lade optikeren undersøge øjnene. Optikeren har autorisation fra sundhedsmyndighederne til at foretage synsprøven.